Kto smeSme slovenská súkromná spoločnosť ktorá poskytuje široké spektrum služieb a dodávok v oblasti priemyselnej automatizácie.

informácie o spoločnosti

Oblasti pôsobenia

 • regulačné systémy pre plynárenstvo a petrochémiu
 • meracia a regulačná technika
 • riadenie technologických procesov
 • riadenie skladovania médií
 • detekcia úniku výbušných plynov a pár
 • zabezpečenie objektov
 • Zastúpenie firmy SOR Inc. pre Českú a Slovenskú republiku

                  Logo SOR

 

viac

Služby

 • Systémová analýza, funkčná špecifikácia, návrh riešeni, konzultačná činnosť
 • Projekt hardwaru a softwaru riadiaceho systému
 • Vývoj systémového a aplikačného programového vybavenia
 • Dodávka, integrácia a uvedenie riadiaceho systému do prevádzky
 • Servisná činnosť pre riadiacu a automatizačnú techniku

ukázať všetky