Referencie

Stručný názov akcie RokInvestorRozsah dodávky
Výmena plynovodu DN500 v CA PZZP2009NAFTA a.s.projekt, realizácia
Zapojení sond Žd 129a, 154, 462009MND a.s.projekt
Zapojení sond Pr2, Pr32009MND a.s.projekt
Doplnenie prepočítavača ERZ na MT82009NAFTA a.s.projekt, realizácia
Prepoj 1. A 6. „a“ SARMATU ZS62009POZAGAS a.s.projekt
Vymrazovacia jednotka Poštorná 1/102009Česká naftařská společnost s.r.o.projekt, realizácia
Dobudovanie radioveho prenosu zo sond 3.stavby, ZS22009NAFTA a.s.realizácia
Úprava potrubního dvora PZP Uhřice2009MND a.s.projekt, realizácia
Skutočné vyhotovenia ZS62009POZAGAS a.s.projekt
Dobudovanie radioveho prenosu zo sond 3.stavby, ZS12008NAFTA a.s.realizácia
Testovací jednotka pro těžbu ropy2008MND a.s.projekt, realizácia
Tlakovzdušná stanica ZS62008POZAGAS a.s.projekt, realizácia
Havarijné vypínanie strediska ZS7 Jakubov2008POZAGAS a.s.projekt, realizácia
Testovací jednotka pro těžbu plynu2008MND a.s.projekt, realizácia
Vybudovanie mikrofiltra MF92007NAFTA a.s.projekt, realizácia
Zapojení sondy P1262007Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Ultrazvuková meracia trať směr Baumgarten, MT82007NAFTA a.s.projekt, realizácia
Skutočné vyhotovenia PZ Láb I.etapa2007NAFTA a.s.projekt
Úpravy v technológii ZS4 - I. etapa2007NAFTA a.s.projekt, realizácia
Technologie Poštorná 72007Moravské naftové doly a.s.projekt
Přenos dat SPS Bílovice B na TD Hodinín2007Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Instalace primární separace P672007Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Obnovení předávacího místa na SPU Bílovice B2007Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Zapojení sond Ždánice 48, 1442007Moravské naftové doly a.s.projekt
Úprava bezpečnostných odfukov na stredisku ZS22007NAFTA a.s.projekt, realizácia
Zapojení sondy Prušánky 4b2007Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Regulace teploty plynu technologického ohřevu H-1112007Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Technologie DTM Dambořice2006-2007Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Analýza plynu – chromatograf ZS62006POZAGAS a.s.realizácia
Technologie sušení plynu TSP Uhřice2006Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Monitorovanie priestrorov rekondičných tunelov2006RF, spol. s r.o.projekt, realizácia
Ultarzvuková meracia trať na ZS62005POZAGAS a.s.projekt, realizácia
Osadenie filtračných jednotiek na VPS Plavecký Peter2005Slovtransgasrealizácia
- stredisko ZS6
2005POZAGAS a.s.projekt, realizácia
Rekonštrukcia meraní rosného bodu2004-2007NAFTA a.s.projekt, realizácia
Výmena kabeláže MaR a riadiaceho systému na ZS62004-2005POZAGAS a.s.projekt, realizácia
Rekonštrukcia chromatografov na PZZP Láb2004NAFTA a.s.projekt, realizácia
Odsírovacia stanica Závod, výmena kolóny V1032004NAFTA a.s.realizácia
Turbokompresorová stanice CA PZZP Láb2004NAFTA a.s.projekt, realizácia
- středisko ZS72004POZAGAS a.s.projekt, realizácia
Rekonštrukcia meracích tratí na PZZP Láb2004NAFTA a.s.projekt, realizácia
- SNS Dambořice2004Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
- středisko ZS42003NAFTA a.s.projekt, realizácia
Měřící stanice plynu- Dolní Bojanovice2003Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Malé ropné a plynové střediska MND Hodonín2002-2003Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
- středisko ZS22002NAFTA a.s.projekt, realizácia
Zběrné středisko ropy- Uhřice-Jih2002Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
- středisko ZS32002NAFTA a.s.projekt, realizácia
- středisko ZS52001NAFTA a.s.projekt, realizácia
- CA PZZP Láb2000-2002NAFTA a.s.projekt, realizácia
- Uhřice2000-2001Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
Sušení plynu CA PZZP Láb2000NAFTA a.s.projekt, realizácia
Podzemní zásobník plynu- Dolní Bojanovice1999-2004Moravské naftové doly a.s.projekt, realizácia
- Gajary Báden1999-2000NAFTA a.s.projekt, realizácia