Blue Eye Sensor

Naša firma v spolupráci so Švajčiarskou firmou Bright Sensors vyrába mobilné meranie spalného tepla Blue Eye Sensor.

Toto zariadenie slúži na riadenie prietoku a kontrolovanie kvalitu plynu.