Produkty


  • Štúdia realizovateľnosti – Feasibility study
  • Štúdie HAZOP
  • Spracovanie P&ID diagramov technologických procesov
  • Systémová analýza, analýza riadenia
 • Projektová dokumentácia všetkých stupňov pre časti
   • Technológia
   • Meranie a regulácia
   • Riadiaci systém
   • Rozvody silnoprúdu do 1000 V
  • Bleskozvody
  • Montáže a rekonštrukcie rozvádzačov riadiaceho systému a silnoprúdu
  • Dodávka a montáž zariadení merania a regulácie
  • Komplexné riešenia častí NN, MaR a RS na kľúč
 • Softvérové a hardvérové riešenia PLC a DCS od spoločností
   • Rockwell Automation
   • Schneider Electric
   • B&R
   • Siemens
   • Mitsubishi Electric
   • WAGO
  • ABB
 • Softvérové riešenia SCADA
  • Plant SCADA predtým CitectSCADA