História


Spoločnosť ART-EX s.r.o. / START AUTOMATION spol. s r.o. vznikla v roku 1991 ako START AUTOMATION spol. s r.o., ako jedna z prvých joint-venture spoločností vo vtedajšom Československu. Bola založená dvomi akcionármi veľkého významu – slovenskou spoločnosťou NAFTA a.s. a holandskou spoločnosťou ICT Automatiseering BV. Spoločnosť sa od svojho počiatku špecializovala na dodávky merania a regulácie a riadiacich systémov pre plynárenstvo so zameraním na uskladňovanie zemného plynu. Toto zameranie bolo výsledkom spoločného úsilia akcionárov – spoločnosť NAFTA  a.s. je dodnes významným hráčom na trhu so zemným plynom, spoločnosť ICT Automatiseering BV. je významnou softvérovou spoločnosťou s pôsobnosťou v Holandsku a okolitých štátoch EU.  Spoločnosť ART-Ex s.r.o. vznikla v roku 2007 ako reakcia na potenciálnu stratu trhového priestoru v Českej republike. Čerpala z bohatých profesných skúseností svojich zakladateľov s rovnakým zameraním na priemyselnú automatizáciu s limitovanou pôsobnosťou pre Českú republiku.

V roku 2009 prešla spoločnosť START AUTOMATION spol. s r.o. zmenou vlastníckych vzťahov bez vplyvu na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb a dostala sa do vzťahu matka/dcéra so spoločnosťou ART-Ex s.r.o. Odvtedy obidve spoločnosti pôsobia spoločne  na slovenskom i českom trhu a poskytujú služby v oblasti plynárenstva, petrochémie a automobilového priemyslu.