Ľudia


Vedenie spoločnosti Vedenie spoločnosti Vedenie spoločnosti
Ing. Andrea Pullmannová Ing. Juraj Bízik Ing. Rudolf Rehák
+421 907 107088 +421 905 500718 +421 905 447567

Sekretariát Ekonómka Projektový manažér Projektový manažér
Jaroslav Bolfová Ing. Zuzana Černá Ing. Adam Grelik Ing. Vladimír Belanský
+421 918 816765 +421 918 491271 +421 918 802623 +421 905 528704

Projekcia – Technologická časť
Logistika Projektant
Ing. Jaroslav Zelenka Mgr. Dominika Havlíková Mgr. Christián Brázdil
+421 918 802624 +421 949 220490

Vývoj a servis aplikácií Vývoj a servis aplikácií Vývoj a servis aplikácií Vývoj a servis aplikácií
Ing. Marek Bajcar Ing. Michal Osuský Ing. Marián Struhár Ing. Jaroslav Kukuča

Vedúci montérov Revízny technik Majster Montér
Michal Trenčanský Ing. Jozef Hazlinger Štefan Nemečkay Juraj Čutka
+421 905 452782 +421 905 329072