Služby


Ponúkame:

  • Systémová analýza, funkčná špecifikácia, návrh riešeni, konzultačná činnosť
  • Projekčná činnosť v oblasti riadiacich systémov, merania a regulácie, elektrorozvodov a bleskozvodov
  • Vývoj systémového a aplikačného programového vybavenia
  • Dodávka, integrácia a uvedenie riadiaceho systému do prevádzky
  • Servisná činnosť pre riadiacu a automatizačnú techniku

                   

 

Svojim obchodným partnerom poskytujeme úplnú podporu v oblasti automatizácie a riadenia. Obchodný vzťah sa začína bezplatnou konzultáciou u zákazníka o probléme, ktorý by mal byť riešený. Naši odborní pracovníci sa osobným stretnutím pokúsia pochopiť želanie zákazníka a ponúknu mu rámcové riešenie. V prípade záujmu spracujeme analýzu problému vrátane návrhu riešenia. Nasledujúcim krokom je spracovanie projektovej dokumentácie v rôznych stupňoch v závislosti od požiadavky zákazníka a dotknutých orgánov štátnej správy.

V oblasti realizácie vieme zabezpečiť dodávky a montáže zariadeni priemyselnej automatizácie počnúc jednotlivými komponentami až po komplexnú dodávku na kľúč. Poskytované dodávky prístrojov a zariadení zahrňujú celú škálu automatizácie – od pneumatických, hydraulických komponentov až po elektrické a elektronické zariadenia.

Poskytujeme štandardne servisnú činnosť na dodávky našich zariadení, záručný i pozáručný servis – vieme zaistiť i servis zariadení ktoré neboli našou dodávkou.